mandag, mars 16, 2009

Begrepsuke - mandag - dynamisk

Ad omveier (Sulvis) har jeg hørt om begrepsuka som Marte har satt i gang. Her må det litt tenking til, var det første som slo meg da jeg skummet gjennom begrepene, jeg kan jo ikke la en utfordring gå fra meg. Det første begrepet er dynamisk, og her tok jeg ordboka til hjelp. Den sier følgende om dette ordet:

1. som gjelder bevegelse(slære); som er i bevegelse; som har drivende kraft, mots *statistisk d- elektrisitet elektrisitet i bevegelse, elektrisk strøm / et d- samfunn et samfunn i utvikling; et pulserende samfunn 2. som gjelder styrkegrader d- aksent trykkaksent 3. energisk, initiativrik en d- sjef, ledelse/ en d- personlighet/ et d- arbeidsmiljø

Jeg lot meg spesielt merke med den delen jeg har uthevet. Asylmottakdebatten har nådd også min del av verden og jeg oppdager nye og ukjente, og tildels overraskende sider ved de jeg har rundt meg. Samfunnet, og verden, er i stadig bevegelse og utvikling. Kan vi motsette oss denne? Er det riktig å si nei til asylmottak fordi vi vil bevare stabiliteten i lokalsamfunnet vårt, eller er vi forpliktet til å ta del i verden og vise nestekjærlighet og vilje til å hjelpe? Her beveger jeg mot mitt grunnleggende menneskesyn, som også gjenspeiles i mitt yrkesvalg og min tilnærming til det, uten at jeg har tenkt å komme inn på det direkte. Ethvert menneske fortjener en sjanse. Vi er alle produkter av de utfordringer livet har gitt oss. Jeg kan ikke si nei til asylmottak uten å være nødt til å bryte med mitt menneskesyn. Det gjør meg kanskje ikke så dynamisk, men det gjør kanskje at jeg er nødt til å samle krefter til å reise meg opp litt og heve stemmen for MITT menneskesyn og MITT ståpunkt, for på den måten å kanskje bidra til å skape mer dynamikk i det samfunnet jeg lever i.


Nå føler jeg at jeg vaser litt, jeg har et vanskelig begrep og et tema som så smått har begynt å engasjere meg. Så får vi se, hva det blir til.


Merknad: Jeg ble ikke helt venner med formatering og skrifttype i dag. La oss si den også er dynamisk.

Ingen kommentarer: